Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Підгаєцької міської ради

  • 684

Оголошення

про проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади директора комунальної установи

«Центр надання соціальних послуг»

Підгаєцької міської ради

 

         Підгаєцька міська  рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Підгаєцької міської ради.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Повинен знати: Конституцію УкраїниКодекс законів про працю УкраїниСімейний кодекс України; закони України, акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення; Конвенцію про захист прав людини і основоположних свободКонвенцію про права осіб з інвалідністюКонвенцію про права дитини; законодавство у сфері надання соціальних послуг, зокрема, державні стандарти соціальних послуг; рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності Закладу (установи); розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Закладу (установи); практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Закладу (установи); основи державного управління економікою та управління персоналом, методологію організації фінансово-господарської діяльності Закладу (установи); принципи та методи соціальної роботи; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних меншин), основні принципи роботи з комп'ютером та відповідні програмні засоби.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на розгляд конкурсної комісії (м.Підгайці, вул. Бережанська, буд. 8) наступні документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія;

- копія паспорта громадянина України;

- копія документу про освіту;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи не менше п’яти років на момент їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- мотиваційний лист довільної форми;

- перспективний план розвитку комунального підприємства,  установи, закладу,

на посаду керівника якого оголошено конкурс.

Особа, яка виявила бажання  взяти участь у конкурсі може надати інші документи, що можуть підтвердити її професійні та/або моральні якості 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

 

Конкурс відбудеться 14 січня 2020 року  о 10.00 год у приміщенні Підгаєцької міської ради за адресою м.Підгайці, вул. Бережанська, буд. 8

 Документи приймаються до 16.00 год 11 січня 2020 року. 

Конкурсний відбір кандидатів на заміщення вакантної посади здійснюється за результатами:

  • проведення письмового іспиту з метою перевірки знання Законів України  відповідних галузей;
  • публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку комунального підприємства,  установи, закладу;

-  співбесіди з конкурсною комісією з метою оцінювання відповідного досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимог до професійної компетенції кандидата та до відповідних посадових обов?язків.

До кожного білета іспиту включаються п’ять питань на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», галузевого законодавства.

Питання 1-3 в екзаменаційних білетах міститимуть питання на  перевірку знання законодавства, питання  4,  5 формуються з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника комунального підприємства, установи, закладу.

Іспит складається державною мовою одночасно для всіх кандидатів на заміщення вакантної посади.

 

            Підгаєцька міська рада