ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ

 

Фото без опису

 

1. ЯКИМ НОРМАТИВНИМ ДОКУМЕНТОМ ПЕРЕДБАЧЕНА ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ?

Повідомна реєстрація колективних договорів передбачена статтею 15 Кодексу законів про працю України, а також статтею 9Закону України «Про колективні договори і угоди». Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768, від 11.09.2019 № 838) затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі – Порядок №115). Чинна редакція Порядку повідомної реєстрації, відповідно до якої реєструються колдоговори, затверджена саме Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768 і набула чинності 31.08.2019.

2.ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ? НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА?

Сутність повідомної реєстрації в тому, що реєструючий орган вносить відповідний запис до Реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них. Такий Реєстр ведеться реєструючим органом: 1) у паперовій формі (відповідний журнал); 2) в електронній формі та є загальнодоступним на офіційному сайті реєструючого органу. Мета повідомної реєстрації – оприлюднення інформації про укладення договорів, внесення до них змін і доповнень (відповідно до частини 3 пункту 1 Порядку №115).

3.ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОДАВАТИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР НА ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ? ЧИ ВПЛИВАЄ РЕЄСТРАЦІЯ НА НАБРАННЯ КОЛЕКТИВНИМ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ?

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України, статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Таке формулювання розцінюється як «повинні бути зареєстровані», а не «можуть бути зареєстровані».

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі. Отже, набрання чинності колективним договором не залежить від його реєстрації.

Водночас, слід пам’ятати, що у разі невиконання окремих положень колективного договору між працівником (працівниками) та роботодавцем можуть виникнути індивідуальні або колективні трудові спори. У випадку недосягнення згоди вирішення індивідуальних спорів здійснюється в судовому порядку. При цьому судом, як і Національною службою посередництва і примирення при реєстрації колективного трудового спору, беруться до уваги положення тільки зареєстрованого колективного договору, враховуються тільки зареєстровані зміни та доповнення до нього.

4. ЧИ НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ  НА ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Так, адже відповідно до пункту 1 Порядку №115, зміни та доповнення до колективного договору підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядком. 

5. ХТО ЗДІЙСНЮЄ ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ

Пунктом 1 Порядку№115 визначено, що колективні договори підлягають повідомній реєстрації районними, районними у м. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.

6. ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНО НАДАТИ РЕЄСТРУЮЧОМУ ОРГАНУ ДЛЯ ПОВІДОМНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації колективного договору, визначено пунктом 2 Порядку №115. Отже, сторони договору подають реєструючому органу:

1) супровідний лист (заяву за формою, затвердженою рішенням виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 10 листопада №162);

2) один примірник договору разом із додатками у вигляді (на

вибір залежно від можливостей сторін):

або – оригіналу паперового документа з прошитими і

пронумерованими сторінками;

або – оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним

кваліфікованими електронними підписами;

або – електронної копії оригіналу паперового документа

(фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною

печаткою.

7. У ЯКИЙ СТРОК НЕОБХІДНО ПОДАТИ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР НА РЕЄСТРАЦІЮ? ХТО САМЕ ПОВИНЕН ЦЕ ЗРОБИТИ?

Строк, у який сторони колективного договору мають подати укладений колективний договір або зміни та доповнення до нього на повідомну реєстрацію, законодавчо не визначений.

Також чинним законодавством не визначено, хто саме зобов’язаний подати колективний договір на повідомну реєстрацію. Тому ці питання сторони колективного договору визначають самостійно. При цьому доцільно закріпити строк подання колдоговору на реєстрацію, а також відповідального за це у колективному договорі.

8. ЧИ МОЖЕ РЕЄСТРУЮЧИЙ ОРГАН ВІДМОВИТИ У РЕЄСТРАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ?

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, вимагати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів). Це закріплено у пункті 4 Порядку №115.

9. У ЯКИЙ СТРОК ПІСЛЯ ПОДАННЯ КОЛДОГОВОРУ НА РЕЄСТРАЦІЮ РЕЄСТРУЮЧИЙ ОРГАН ПОВИНЕН ЙОГО ЗАРЕЄСТРУВАТИ?

Відповідно до пункту 5 Порядку №115, повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації договору реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію договір (пункт 6 Порядку №115,).

10. РАНІШЕ РЕЄСТРУЮЧИЙ ОРГАН РОБИВ ПОЗНАЧКУ (ШТАМП) НА ТИТУЛЬНОМУ АРКУШІ ПРИМІРНИКІВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ПОВЕРТАВ ЇХ СТОРОНАМ  КОЛДОГОВОРУ. ЯК ЗАРАЗ?

Реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику договору, змін та доповнень до нього, і не повертає його сторонам. Примірник договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новим договором. Таким чином, свідчення про те, що колективний договір зареєстрований – це лист від реєструючого органу з відповідною інформацією. А також відповідний запис у Реєстрі колективних договорів, змін та доповнень до них.

11. ЧИ ПЕРЕДБАЧАЄ РЕЄСТРАЦІЯ КОЛДОГОВОРУ ОПРИЛЮДНЕННЯ ЙОГО ТЕКСТУ?

Так, адже на сьогодні, відповідно до пункту 1 Порядку №115, повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень. Як визначено у пункті 7 Порядку №115, реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює (стосовно саме колективних договорів, змін і доповнень до них):

 Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них;-

 текст колективних договорів, змін і доповнень до них;-

 рекомендації щодо приведення договору у відповідність з-

вимогами законодавства (у разі їх наявності).

12. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО СТОРОНИ КОЛДОГОВОРУ НЕ БАЖАЮТЬ ОПРИЛЮДНЮВАТИ ЙОГО ТЕКСТ?

Відповідно до частини 3 пункту 7 Порядку №115, текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням. Отже, якщо сторони колективного договору не бажають оприлюднювати його текст або частину тексту, вони повинні прийняти відповідне рішення. Наприклад, доцільно включити питання «Про оприлюднення тексту колективного договору» до порядку денного загальних зборів (конференції) трудового колективу, на яких приймається цей колективний договір. Про прийняте рішення з посиланням на відповідний протокол загальних зборів (конференції) трудового колективу необхідно обов’язково повідомити реєструючий орган у супровідному листі при поданні колективного договору, змін та доповнень до нього на повідомну реєстрацію.

13. ЧИ МОЖЕ РЕЄСТРУЮЧИЙ ОРГАН РОБИТИ ЗАУВАЖЕННЯ АБО НАДАВАТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ТЕКСТУ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ? ЯКИМ ЧИНОМ?

Так, у випадку наявності у реєструючого органу зауважень до змісту колективного договору він надає сторонам колективного договору рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства. Такі рекомендації направляються сторонам колективного договору листом разом з інформацією про реєстрацію договору, а також оприлюднюються разом із текстом колективного договору на сайті реєструючого органу.

 

 

 

Корисні посилання:

Закон України «Про колективні договори і угоди»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115  «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2013-%D0%BF#Text

 

Реєстр галузевих (міжгалузевих) територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них

 

 

з/п

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Дата набрання чинності, строк, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

1.

Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Підгаєцької міської ради на 2021-2025 роки

01 вересня 2021 року;

2021-2025 роки

Уповноважений представник трудового колективу

Мороз Василь Михайлович

№1

від 10 листопада 2021 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради

від 10 листопада 2021 року №163)

№1235

від 12 листопада 2021 року

2.

Колективний договір між адміністрацією комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Підгаєцької міської ради та радою об’єднаної територіальної профспілкової організації Підгаєччини профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2026 роки

15 січня 2021 року;

2021-2026 роки

Директор комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Підгаєцької міської ради

Старка Віра Богданівна

№2

від 10 листопада 2021 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради

від 10 листопада 2021 року №164)

№1236

від 12 листопада 2021 року

3.

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Мирненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 Підгаєцької міської ради Тернопільської області  на 2021 -2025 роки

15 вересня 2021 року;

2021 -2025 роки

Директор Мирненської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Надія Завадівська

№3

від 17 грудня 2021 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 17 грудня 2021 року №176)

№1391

Від 20 грудня 2021 року

4.

Колективний договір між Новосілківською ЗОШ І-ІІІ ступенів Підгаєцької міської ради і радою об’єднаної територіальної профспілкової організації Підгаєччини профспілки працівників освіти і науки України на 2021-2026 роки

06 жовтня 2021 року;

2021-2026 роки

Директор Новосілківської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Ольга Пекарська

№4

від 17 грудня 2021 року(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 17 грудня 2021 року №176)

№1392

Від 20 грудня 2021 року

5.

Колективний договір                  між адміністрацією та профспілковим комітетом Сільцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Підгаєцької міської ради Тернопільської області на 2021 - 2025 роки

 

22 листопада 2021 року; 2021 - 2025 роки

 

Директор Сільцівської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Алла Шадловська

№5

від 17 грудня 2021 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 17 грудня 2021 року №176)

№1393

Від 20 грудня 2021 року

6.

Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом

Литвинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на 2021 - 2026 роки

29 листопада 2021 року;

2021 - 2026 роки

Директор Литвинівської  загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Ярослав Потурай

№6

від 17 грудня 2021 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 17 грудня 2021 року №176)

№1394

Від 20 грудня 2021 року

7.

Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом

Мужилівської загальноосвітньої школи І- ІІ ступенів

Підгаєцької міської ради Тернопільської області

на 2021 – 2025 роки

 

08 листопада 2021 року;

2021 – 2025 роки

Директор Мужилівської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів Людмила Криворучка

№7

від 17 грудня 2021 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 17 грудня 2021 року №176)

№1395

Від 20 грудня 2021 року

8.

Колективний договір між адміністрацією управління освіти Підгаєцької міської ради Тернопільської області і профспілковим комітетом управління освіти Підгаєцької міської ради на 2021-2025

01 грудня 2021 року;

2021 – 2025 роки

В.о. начальника управління освіти Підгаєцької міської ради Василь Патра

№8

від 21 січня 2022 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 21 січня 2022 року №11)

 

№64

від 21 січня 2022 року

9.

Угода між управлінням освіти Підгаєцької міської ради та радою об’єднаної територіальної профспілкової організації Підгаєччини профспілки працівників освіти та науки України на 2021-2025 роки

25 листопада 2021 року;

2021 – 2025 роки

В.о. начальника управління освіти Підгаєцької міської ради  Василь Патра

№9

від 21 січня 2022 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 21 січня 2022 року №11)

 

№65

від 21 січня 2022 року

 

10.

Зміни та доповнення до Колективного договору Державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство» на 2017-2022 роки

14 жовтня 2022 року;

2017-210022 роки

Директор Державного підприємства «Бережанське лісомисливське господарство»

Олександр Левчук

№10

від 21 січня 2022 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 28 жовтня 2022 року №89)

 

№1049

від 28 жовтня 2022 року

 

 

 

 

 

 

11.

Колективний договір між комунальним закладом «Підгаєцький заклад дошкільної освіти «Журавлик» Підгаєцької міської ради» Тернопільської області та первинною профспілковою організацією комунального закладу «Підгаєцький заклад дошкільної освіти «Журавлик» Підгаєцької міської ради» Тернопільської області на 2023-2028 роки.

31 березня 2023 року;

2023-2028 роки.

Директор комунального закладу «Підгаєцький заклад дошкільної освіти «Журавлик» Підгаєцької міської ради» Олександра Мигелич та голова профспілкового комітету закладу Надія Соляк.

№11
від 02 травня 2023 року
(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 02 травня 2023 року №52).

 

№94

від 09 травня 2023 року.

12.

12.    Колективний договір між Підгаєцькою початковою школою Підгаєцької міської ради Тернопільської області та первинною профспілковою організацією Підгаєцької початкової школи Підгаєцької міської ради Тернопільської області на 2023-2028 роки.    20 січня 2023 року;
2023-2028 роки.    Директор Підгаєцької початкової школи Підгаєцької міської ради Зоряна Цюрпіта та голова профспілкового комітету закладу Оксана Врублевич.    №12
від 19 травня 2023 року
(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 16 травня 2023 року №60).    №442
від 19 травня 2023 року.

20 січня 2023 року;

2023-2028 роки.

Директор Підгаєцької початкової школи Підгаєцької міської ради Зоряна Цюрпіта та голова профспілкового комітету закладу Оксана Врублевич.

№12

від 19 травня 2023 року

(рішення виконавчого комітету Підгаєцької міської ради від 16 травня 2023 року №60).

№442

від 19 травня 2023 року.

Гід державних послуг. Банер