A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Підгаєцька міська рада
Тернопільська область, Тернопільський район

Регламент роботи Підгаєцької міської ради сьомого скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Підгаєцької міської ради

від 11 грудня 2015 року №15

РЕГЛАМЕНТ

Підгаєцької міської ради сьомого скликання

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНННЯ

Стаття 1.

Цей Регламент визначає порядок діяльності міської ради – представницького органу місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Підгайці та здійснює від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами України.

 

Стаття 2.

Повноваження депутатів міської ради при здійсненні ними своєї діяльності регулюються Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори», « Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом, Положенням про постійні депутатські комісії.

 

Стаття 3.

Міська рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Рада має право укладати угоди та договори в межах своєї компетенції згідно чинного законодавства.

На будинку, де працюють міська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України та прапор міста Підгаєць.

 

Стаття 4.

Діяльність міської ради здійснюється відкрито, гласно, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. Гласність роботи міської ради забезпечується в порядку, передбаченому Законом України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

 

Стаття 5.

Мовою офіційного спілкування, діловодства і документації ради, її виконавчого комітету відділу є державна - українська.

 

Розділ II. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Глава 1. Організація роботи сесії міської ради

 

Стаття 6.

Сесія міської ради є основною формою її діяльності і відбувається у вигляді пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Сесії можуть бути черговими і позачерговими.

У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань постійних депутатських комісій ради, запрошення посадових осіб підприємств, установ, організацій тощо.

 

Стаття 7.  

Перша сесія міської ради нового скликання скликається міською територіальною виборчою комісією  не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради . Її відкриває і веде голова міської  виборчої комісії. Він інформує міську раду про підсумки виборів депутатів міської ради та міського голови і визнання їх повноважень.

 

 

 

Стаття 8.

Наступні чергові сесії міської ради скликаються міським головою за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

 

Стаття 9.

У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради.

У цих випадках сесія міської ради скликається:

 1. відповідно до доручення міського голови;
 2. якщо міський голова без поважних причин  не скликав сесію у двотижневий строк після надання пропозиції про скликання сесії не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської  ради , виконавчого комітету Підгаєцької міської ради;
 3.  якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 10.

Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради.

Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

 

Стаття 11.

У разі  якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як 1/3 від загального складу, або постійною комісією міської ради.

 

Стаття 12.

Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів міської ради і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд міської ради.

 

Стаття 13.

Позачергова сесія скликається міським головою у двотижневий термін після надходження пропозиції про її скликання.

У разі немотивованої відмови міського голови скликати позачергову сесію, вона скликається секретарем міської ради в межах строків, передбачених частиною першою цієї статті.

У разі не скликання позачергової сесії міським головою чи секретарем міської ради, вона може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як 1/3 від загального складу міської ради, або постійною комісією.

 

Стаття 14.

Перед  початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів.

            У разі неможливості прибути на сесію депутати завчасно повідомляють про це секретаря ради або міського голову.

Перед відкриттям сесії головуючий повідомляє присутніх про підсумки реєстрації депутатів.

 

Стаття 15.

Сесія міської ради вважається правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради. Якщо у процесі пленарного засідання з’ясовується, що міська рада є неправомочною, то міський голова повинен оголосити перерву і якщо після прийняття заходів кількість депутатів не відповідає вимогам щодо її правомочності ( відсутність кворуму ), то міський голова закриває сесію міської ради. У разі відсутності кворуму за розпорядженням міського голови сесія переноситься на інший час.

 

 

Стаття 16.

Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством.

На сесію міської ради можуть бути запрошені народні депутати України, депутати обласної ради, помічники – консультанти депутатів міської ради. При необхідності на сесію міської ради запрошуються керівники державних, комунальних та інших форм власності підприємств, установ та організацій, виконавчих органів міської ради, політичних, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо, телебачення та інші особи.

Для запрошених на сесію відводять місця у залі окремо від місць для депутатів.

Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії, зобов’язані дотримуватися порядку. У разі порушення порядку вони за рішенням сесії можуть бути позбавлені права бути присутнім на сесії.

Аудіо -, відеозапис на пленарному засіданні міської ради здійснюється лише за згодою депутатів шляхом голосування.

 

Глава 2. Планування роботи ради. Підготовка проектів рішень та інших документів сесії.

 

Стаття 17.

            Робота ради планується на рік.

Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях ради вносяться міським головою, головами постійних комісій, депутатами, виконавчим комітетом ради.

Проект плану роботи ради попередньо розглядається у постійних комісіях міської ради, вноситься міським головою та затверджується рішенням ради.

На пленарних засіданнях ради періодично заслуховується звіт про хід виконання плану роботи ради.

 

Стаття 18.

Проекти рішень на пленарні засідання міської ради виносяться міським головою, секретарем міської ради, депутатами, головами постійних комісій, заступником міського голови, начальником відділу.

 

Стаття 19.

 

                Проект рішення ради обов’язково повинен мати посилання на нормативно – правові акти, на підставі яких приймається це рішення.

 

Глава 3. Порядок підготовки та розгляду проектів регуляторних актів

Стаття 20.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань встановлюється розробником і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту.

Одержані пропозиції підлягають обов’язковому розгляду розробником на протязі 10 днів.

 

Стаття 21.

Проект регуляторного акту розглядається на найближчій черговій сесії після отримання висновків постійної комісії.

Регуляторний акт оприлюднюється не пізніше 10 днів після його прийняття на сесії міської ради.

 

Стаття 22.

Стосовно кожного регуляторного акту здійснюється відстеження його результативності в порядку, передбаченому «Методикою відстеження результативності регуляторного акту», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04№ 308.

 

Стаття 23.

Перегляд регуляторного акту ( в разі необхідності ) здійснюється в порядку визначеному: Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Стаття 24.

Міська рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради.

 

Стаття 25.

Посадові особи місцевого самоврядування, винні у порушенні порядку регуляторної діяльності, встановленого Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

 

Глава 4. Порядок денний сесії.

Стаття 26.

Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії міської ради вносяться міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, депутатами і виконавчим комітетом  не пізніше ніж за 15 днів до відкриття чергової сесії, а у випадках, передбачених статтею 14 цього Регламенту, не пізніше  ніж за день до її відкриття. Порядок денний сесії доводиться до депутатів, населення відповідно до ст.12 цього Регламенту.

Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюється постійними депутатськими комісіями та іншими органами ради за дорученням міського голови.

 

Стаття 27.

Рішення про заміну, виключення, розгляд запропонованих в цілому питань порядку денного в іншій послідовності або перенесенні їхнього розгляду на наступній сесії приймаються простою більшістю голосів депутатів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів міської ради.

За пропозицією головуючого на сесії, групи депутатів, депутата міської ради порядок денний сесії може бути розширений рішенням міської ради, якщо йдеться мова про питання, які є невідкладними і зволікання у вирішенні яких є недопустимими та потребують термінового вирішення, або їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення.

При цьому проект рішення, питання про яке пропонується включити до порядку денного сесії, повинен відповідати вимогам Глави 2 цього Регламенту.

 

Стаття 28.

Остаточно порядок денний сесії затверджується міською радою простою більшістю голосів від фактичної чисельності присутніх на сесії депутатів міської ради.

При потребі у порядок денний сесії останнім питанням для розгляду включається «Різне».

 

Глава 5. Пленарне засідання міської ради.

 

Стаття 29.

Пленарні засідання міської ради проводяться в залі засідань міської ради або іншому місці. У разі необхідності місце проведення сесії визначається депутатами міської ради шляхом голосування. Зала засідань міської ради або місце для проведення пленарного засідання оформлюється державною і міською атрибутикою – гербами і прапорами.

 

Стаття 30.

Сесією міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених статтею дев’ятою та тридцятою Регламенту - секретар міської ради. У випадку, передбаченому статтею одинадцятою Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням міської ради – один з депутатів цієї ради.

 

Стаття 31.

Головуючий на пленарному засіданні ради:

 • відкриває, веде та закриває пленарне засідання ради, оголошує перерви;
 • забезпечує дотримання депутатами норм цього Регламенту;
 • організовує розгляд питань порядку денного;
 • надає слово депутатам та запрошеним;
 • оголошує заяви, повідомлення, інформацію;
 • ставить питання на голосування, оголошує його результати;
 • вживає заходи щодо підтримання порядку на пленарному засіданні ради;
 • підписує рішення, що прийняті на сесії;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Під час пленарного засідання головуючий утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання депутатської етики пленарних засідань тощо.

 

Стаття 32.

Лічильна комісія утворюється рішенням ради у кількості 3 (три) або більше депутатів з метою забезпечення підрахунку голосів при прийнятті рішень ради та організації процедур таємного голосування. Члени комісії повинні бути, по можливості, представниками різних депутатських фракцій.

Комісія обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря, про що складається протокол, який доводиться до депутатів.

У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органів ради, що обираються. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів на час проведення  голосування і підрахунку голосів депутатів ради, його повноваження як члена комісії припиняються. В разі вибуття одного з членів лічильної, незалежно від причин, здійснюється його до обрання на загальних засадах.

За підсумками засідань лічильної комісії по таємному голосуванню складається протокол, який підписується членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії від загального складу.

 

Стаття 33.

Обговорення питань на сесії ради включає:

 • доповідь, запитання доповідачеві, відповіді на них;
 • співдоповіді (в разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них;
 • виступи представників постійних комісій, уповноважених депутатських фракцій депутатів;
 • заключне слово доповідача та співдоповідачів.

Для доповіді на пленарному засіданні ради надається до 15 хвилин, співдоповіді - 10 хвилин, виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова – 5 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур – до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на пленарному засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням сесії може встановлюватися загальний час на виступи, відповіді, запитання тощо.

Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

 • якщо список бажаючих вичерпано;
 • у разі закінчення визначеного для виступів часу;
 • у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

 

Стаття 34.

Доповідати на пленарному засіданні міської ради мають право:

 • міський голова;
 • секретар міської ради;
 • голови постійних  депутатських комісій, депутатських фракцій;
 • депутати;
 • заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
 • керуючий справами виконкому;
 • керівник відділу;
 • керівник комунальних підприємств, установ та організацій.

 

Стаття 35.

На пленарному засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Прохання про надання слова для виступу в обговоренні питань, що розглядаються міською радою, подається до секретаря міської ради письмово або підняттям руки. Головуючий надає слово депутатам міської ради за чергою, встановленою на підставі заяв про надання слова або усних звернень.У разі надання слова депутат міської ради називає своє прізвище.

Міський голова може брати слово для виступу на сесії у будь-який час. Якщо він бажаєвзяти участь в обговоренні, то на час свого виступу делегує повноваження головуючого на сесії секретарю міської ради.

Під час виступу головуючий та депутат, які беруть участь в обговоренні питання порядку денного сесії міської ради повинні утримуватись від критики, коментарів виступів попередніх депутатів, а говорити по суті питання порядку денного, виступу доповідача та співдоповідача.

 

Стаття 36.

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Депутат, який поставив запитання, може уточнити або доповнити його, а також оголосити, чи задовольняє його відповідь. Депутатам міської ради, які приймають участь у дебатах, запитання не ставляться.

 

Стаття 37.

Депутат, який не отримав з тих чи інших причин слова, має право здати текст своїх виступів до секретаріату для включення  їх у протокол сесії міської ради.

 

Стаття 38.

Після розгляду основних питань порядку денного сесії в питанні «Різне» головуючий надає  до 30 хвилин від загального часу, протягом яких депутати обмінюються думками з питань, що цікавлять виборців і протягом 10 хвилин дає роз’яснення щодо їх виконання, аналізує виконання доручень, поданих на попередніх сесіях, дає протокольні доручення з питань, висловлених депутатами. Рішення з питань, обговорених в «Різне», не приймаються.

 

Глава 6. Порядок прийняття рішень на пленарному засіданні ради.

Стаття 39.

Після закінчення обговорення питання, головуючий на пленарному засіданні міської ради оголошує про перехід до голосування, про спосіб голосування, якщо з цього приводу від депутатів надійшли пропозиції. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто з депутатів міської ради не може його переривати. З початку голосування до оголошення результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 40.

Під час голосування проектів рішень ради головуючий на пленарному засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів в порядку їх надходження. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття рішення в цілому.

 

Стаття 41.

Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, погоджує з депутатами спосіб голосування, якщо він не визначений нормативними актами, цим Регламентом, нагадує порядок голосування та кількість голосів, необхідних для прийняття рішень.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.

 

Стаття 42.

Рішення міської ради правомочне, якщо прийняте простою більшістю від загального складу міської ради, крім рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови та інших випадків, передбачених цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні міської ради,і враховується його голос.

При голосуванні депутат має один голос і подає його: «за», «проти», чи утримується від голосування.

Голосування здійснюється депутатом міської ради особисто в залі засідань або у місці, визначеному для таємного голосування, у відведений час. Депутат міської ради, що був відсутнім у залі засідань під час голосування, не може віддати свій голос раніше або пізніше.

 

Стаття 43.

Рішення міської ради приймається відкритим голосуванням (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Рішення міської ради про спосіб голосування приймається простою більшістю голосів присутніх депутатів міської ради.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради.

При поіменному голосуванні кожен депутат, присутній на сесії, та міський голова у списку для поіменного голосування проти свого прізвища особисто робить запис «за», «проти», або «утримався» та власноручний підпис.

Секретар ради підраховує голоси, результати голосування заносяться до протоколу.

Список для поіменного голосування та протокол надається головуючому для доведення результатів голосування до відома депутатів. Список для поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії .

 

Стаття 44.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання секретаря міської ради і по прийняттю рішення про дострокове припинення повноважень міського голови та інших випадках, передбачених законодавством. Також таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менше як 1/3 депутатів від загального складу ради. Пропозиція про таємне голосування є пріоритетною по відношенню до пропозиції про поіменне голосування.

Сесійна зала не може бути місцем для таємного голосування. Голосування проводиться в спеціально відведеному приміщенні, де повинна бути обладнана кабіна або кімната, визначене місце отримання бюлетенів і встановлена урна для голосування. Урна для голосування встановлюється таким чином, щоб голосуючий, підходячи  до неї, обов’язково проходив через кабіну або кімнату для таємного голосування. Вхід в кабіну або кімнату для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчої урни і сама урна повинні бути в полі зору членів лічильної комісії. Депутат може знаходитися в приміщенні для голосування тільки протягом часу, необхідного для голосування.

Перед голосуванням урна для голосування перевіряється і опечатується або пломбується головою лічильної комісії в присутності членів комісії. Бюлетені для голосування видаються депутатам головою лічильної комісії на підставі списку за підписом головуючого. Депутат при отриманні бюлетеня для таємного голосування в списку виданих бюлетенів ставить власноручний підпис.

Бюлетені, не задіяні в голосуванні, гасяться до початку підрахунків голосів, про що робиться відповідний запис у протоколі лічильної комісії.

До бюлетеня для таємного голосування включається питання, з якого проводиться голосування та варіанти волевиявлення, позначені словами: «За», «Проти», «Утримався», напроти яких праворуч розташовуються порожні квадрати.

Якщо до бюлетеня включаються кандидатури, яких було висунуто в установленому законом порядку, то вони записуються в алфавітному порядку. Після всіх прізвищ, занесених до бюлетеня, зазначається «Не підтримую жодного» .

Зразок бюлетеня затверджується (встановлюється) міською радою.

Підрахунок голосів при таємному голосуванні здійснює лічильна комісія. Перед початком підрахунку лічильною комісією перевіряється цілісність пломби на урні для таємного голосування, про що вказується на протоколі.

При підрахунку голосів недійсними вважаються :

 • бюлетені невстановленого зразка;
 • бюлетені, в яких допущено порушення порядку їх заповнення.

Результати таємного голосування фіксуються в протоколі,який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він, не підписуючи протокол, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу. Вказаний протокол про підсумки голосування з окремими думками членів лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу сесії.

Підсумки таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на пленарному засіданні міської ради та затверджуються міською радою шляхом відкритого голосування.

У результаті таємного голосування рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу депутатів міської ради.

 

Стаття 45.

Рішення міської ради підписується особою, яка головувала на сесії, в десятиденний термін з моменту його прийняття.

 

Стаття 46.

Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень. Міська рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо міська рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу міської ради, воно набирає чинності.

 

Стаття 47.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення відповідного рішення в дію. Офіційним оприлюдненням рішень Підгаєцької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови є їх оприлюднення на інформаційному стенді в приміщенні Підгаєцької міської ради відповідно дорішення сесіїПідгаєцької міської ради від 19.11.2003 р. №303 «Про оприлюднення та доведення до відома населення рішень Підгаєцької міської ради , її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови». Коротка інформація про прийняття окремих рішень ради, щодо яких законодавством передбачено оприлюднення в друкованих засобах масової інформації, публікується в районній газеті «Земля Підгаєцька». Повний текст цих рішень оприлюднюється на інформаційному стенді міської ради. Також такі рішення можуть бути оприлюднені шляхом розміщення їх на сайті Підгаєцької районної державної адміністрації.

Рішення ради, її виконавчого комітету  надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».  Проекти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

 

Глава 7. Протокол пленарного засідання ради.

 

Стаття 48.

Пленарні засідання міської ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретар ради.

 

Стаття 49.

У протоколі засідання міської ради зазначаються:

 • дата, час і місце проведення пленарного засідання міської ради;
 • число депутатів, обраних до міської ради і число присутніх;
 • прізвище та ім’я відсутніх депутатів міської ради;
 • порядок денний сесії міської ради, прізвище, посада головуючого на засіданні, доповідача та співдоповідача з кожного питання;
 • прізвища депутатів міської ради, що приймають участь в обговоренні, внесли запит, поставили письмово або усно запитання доповідачам; та посада- для осіб, що не є депутатами міської ради;
 • прізвища депутатів міської ради, які проголосували «за» , «проти», «утримались», не прийняли участі в прийнятті рішення при поіменному голосуванні;
 • перелік усіх прийнятих рішень і зазначення числа голосів, поданих «за», «проти»,

     « утримались», кількість депутатів міської ради, які не прийняли участі в голосуванні .

Стаття 50.

Якщо сесія міської ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються кожного дня окремо.

 

Стаття 51.

Протокол засідання міської ради підписується головуючим на пленарному засіданні ради.

Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації"».

 

Стаття 52.

Оригінали протоколів сесій міської ради зберігаються в міській раді до закінчення терміну повноважень ради, а після цього здаються до районного архіву на постійне зберігання.

 

Розділ III. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття  53.

Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого комітету.

 

Стаття 54.

Постійні комісії міської ради обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії. Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

 

Стаття 55.

Депутат міської ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати міської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. До складу постійних комісій міської ради  не можуть бути обрані міський голова, секретар міської ради.

 

Стаття 56.

Постійні комісії міської ради за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звідти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд міської ради, розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

 

Стаття 57.

Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

 

Стаття 58.

Засідання постійної комісії міської ради скликається в міру необхідності.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 59.

Постійні комісії міської ради є підзвітними міській раді та відповідальними перед нею. Постійні комісії міської ради діють на підставі Положення, затвердженого міською радою.

 

Розділ IV. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 60.

Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

 

Стаття 61.

Депутат міської ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат міської ради, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

 

Стаття 62.

На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат міської ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

 

 

 

Стаття 63

Депутат міської ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 

Стаття 64.

У разі пропуску депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань міської ради або засідань постійної комісії міської ради, невиконанням ним без поважних причин рішень і доручень міської ради та її органів міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата міської ради у встановленому законом порядку.

 

Стаття 65.

Депутат міської ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.

 

Стаття 66.

Депутат міської ради має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

 

Стаття 67.

Депутату видаються посвідчення депутата встановленого зразка.

 

РозділV. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ

 

Стаття 68.

Депутатський запит – це підтримана міською радою вимога депутата міської ради до посадових осіб міської ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.

 

Стаття 69.

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або дано депутату міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії міської ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Стаття 70.

Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо на пленарному засіданні міської ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання міської ради.

 

Стаття 71.

Депутатський запит обговорюється у раді необхідності на пленарному засіданні міської ради. Міська рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутатам міської ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений міською радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений міською радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні міської ради.

 

Стаття 72.

Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні міської ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення. Міський голова або секретар міської ради на сесії інформує депутатів про виконання депутатських запитів. При необхідності ( на розсуд депутата ) депутатський запит і відповідь на нього доводиться безпосередньо або через засоби масової інформації до виборців.

 

Стаття 73.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами міської ради на сесіях міської ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями міської ради, керівниками відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міською радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів міської ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідно міську раду.

Міська рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів міської ради, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях міської ради.

 

Розділ VI. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

Стаття 74.

Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьохдепутатів міської ради. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракції. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради.

 

Стаття 75.

Депутатські фракції мають право:

на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради;

попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні міської ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради. Депутатська група, за ініціативою якої розглядається питання порядку денного, має право для заключного слова свого представника після припинення дебатів перед голосуванням;

об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в міській раді чи опозиції;

здійснювати інші права, передбачені законами України.

Жодна депутатська група не має права виступати від імені міської ради.

 

Стаття 76.

Депутати і депутатські фракції можуть вільно співробітничати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

 

Розділ VII. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 77.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

Стаття 78.

Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях.

 

 

 

Стаття 79.

Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

 

Стаття 80.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.

Секретар міської ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови відповідно до закону.

Повноваження міського голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У разі дострокового припинення повноважень міського голови міська рада призначає та проводить вибори міського голови замість того, який вибув, згідно із Законом України «Про місцеві вибори». Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міського голови.

 

Стаття 81.

Міський голова:

- забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу міської ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

- вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

- вносить на розгляд міської ради пропозиції паро кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

- вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;

- здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради;

- забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;

- представляє територіальну громаду міста Підгайці, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

- веде особистий прийом громадян;

- забезпечує на території міста додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключених повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;

- видає розпорядження у межах своїх повноважень.

 

Стаття 82.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Підгайці, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним органам виконавчої влади.

 

Стаття 83.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради у будь - який визначений ними термін.

 

Розділ VIII. СЕКРЕТАР  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

Стаття 84.

Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в міській раді на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може також  вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримує кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

У разі звільнення з посади секретаря міської ради у випадках відсутності міського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, міська рада із свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від загального складу міської ради обирає секретаря міської ради, який працює в міській раді на постійній основі.

 

 

 

Стаття 85.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

 

Стаття 86.

Секретар міської ради:

у випадках , передбачених частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», здійснює повноваження міського голови;

- скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про місце і час проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

- веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

- забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до рішення сесіїПідгаєцької міської ради від 19.11.2003 р. №303 «Про оприлюднення та доведення до відома населення рішень Підгаєцької міської ради , її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови»., забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

- за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

- організує за дорученням міської ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

- вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.

 

Стаття 87.

Повноваження секретаря міської ради вважаються достроково припиненими за рішенням міської ради у разі:

- його звернення з особистою заявою до ради про складання ним повноважень;

- припинення його громадянства;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою діяльністю;

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

- його смерті;

- невиконання рішень міської ради, або невиконання наданих йому повноважень.

Пропозиції з цього питання на розгляд ради вносяться міським головою на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Рішення про припинення повноважень секретаря ради приймається таємним голосуванням.

 

Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 88.

Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет Підгаєцької міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови  її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

 

 

Стаття 89.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою за пропозицією міського голови. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицію міського голови.

Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

 

Стаття 90.

Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих  органів ради, інших осіб. До складу виконавчого комітету за посадою входить секретар міської ради.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.

 

Стаття 91.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється рішенням сесії за пропозицією міського голови.

 

Стаття 92.

Міська рада може прийняти рішення про розпуск виконавчого комітету.


Стаття 93.

Особи, які входять до складу виконавчого комітету міської ради, окрім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Стаття 94.

Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої ради – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

Стаття 95.

Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів міської ради.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними та підконтрольними міській раді, підпорядкованими її виконавчому комітету та міському голові.

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються міською радою.

 

Стаття 96.

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 97.

Виконавчий комітет ради:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

- координує діяльність відділів, управлінь, та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належить до комунальної власності міської територіальної громади, заслуговує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;

-виконує інші повноваження відповідно до рішення міської ради щодо розмежування повноважень.

 

 

 

Розділ X. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 98.

             Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

- якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідності із законом;

- якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання передбачених Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

 

Стаття 99.

Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених законом можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.


Стаття 100.

Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

 

Стаття 101.

За наявності підстав, передбачених частиною першою статті 98 Регламенту, рішення суду про визнання актів ради незаконними,  висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна рада України може призначити позачергові вибори міської ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міської ради може порушуватися перед Верховною Радою України міським головою, головою обласної, державної адміністрації.

 

Стаття 102.

У разі дострокового припинення повноважень ради позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення ради.

 

Стаття 103.

Міська рада, повноваження якої достроково припинено за рішеннями місцевого референдуму, а також рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу ради.

 

Розділ XI. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЬКОГО ГОЛОВИ.

 

Стаття 104.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі:

- його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

- припинення його громадянства;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

- відкликання з посади за народною ініціативою;

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою

 ( діяльністю ), встановлених законом;

- визнання його судом недієздатним, безвісновідсутнім або оголошенням таким, що помер;

його смерті.

 

 

 

Стаття 105.

Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

 

Стаття 106.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

 

Стаття 107.

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як з власною ініціативою, так і на вимогу не менш як менш однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

 

Стаття 108.

Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання міського голови за народною       ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 50 осіб.Кількість членів ініціативної групи у разі відкликання становить  не менше 20 осіб.На підтримку пропозиції про відкликання міського голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих         виборах, за результатами яких він був обраний міським головою.

            Збір підписів проводиться у разі відкликання  протягом двадцяти днів.

Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів протягом двадцяти днів з дня їх отримання.

                       

Стаття 109.

У разі прийняття міською радою рішення про відкликання міського голови за народною ініціативою або у разі подання до ради рішення вищого керівного органу     партії, місцева організація якої висувала кандидата на посаду міського голови, про           відкликання міського голови за народною ініціативою, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження міського голови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів міського голови.

 

Стаття 110.

За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради. Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою, головою обласної держаної адміністрації.

 

Стаття 111.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень міського голови.

Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.

 

Стаття 112.

Повноваження міського голови припиняються достроково та він звільняється з посади:

            1. З підстав, зазначених у пунктах 1, 2, 6, 7, 8 статті 104 - з дня прийняття міською радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

           2. З підстав, зазначених у пунктах 3,4  статті 104 - з дня наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду  без прийняття рішення ради.

            3. З підстав, зазначених у статті 106 - з дня прийняття міським референдумом або міською радою рішення про дострокове припинення повноважень.

             4. У випадку, передбаченому пунктом частиною першою  статті 108 - з моменту вступу на   цю посаду  іншої особи, обраної на наступних виборах.

             5. У випадку, передбаченому пунктом 5 статті 104 - з дня прийняття міською радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про   дострокове припинення повноважень міського голови.

 

            РОЗДІЛ XII.   Врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення,в    діяльності міського голови, секретаря ради, депутатів міської ради, членів постійних депутатських комісій, членів виконавчого комітету Підгаєцькоїміської ради

 

Стаття 113.

            Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства з      питань врегулювання конфлікту інтересів  в діяльності міського голови, секретаря ради, депутатів міської ради, членів постійних депутатських комісій, членів     виконавчого комітету Підгаєцької міської ради, як це передбачено ч.1 статті 35 Закону України «Про запобігання корупції», частини 2 статті 59/1 Закону України «Про           місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, здійснення контролю за виконанням рішень.

 

Стаття 114.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, яка входить до колегіального органу (міського голови, секретаря ради, депутатів міської ради, членів постійних депутатських комісій, членів виконавчого комітету ради), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член       відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

При розгляді проектів рішень у постійних комісіях міської ради депутат утримується від участі у голосуванні при розгляді проекту рішення ради, в якому міститься його особистий інтерес, про що робиться запис у висновку з даного питання.

Під час розгляду проекту рішення на засіданні сесії міської ради та   виконавчого комітету  Підгаєцької міської ради головуючий на такому засіданні перед тим, як поставити на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету, міського голови, депутатів Підгаєцької міської ради, зобов’язаний попередити присутніх про наявність конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні.

 

Стаття 115.

При затвердженні проекту рішення, один із пунктів якого містить конфлікт інтересів у діяльності зазначених вище осіб у сфері земельних майнових або фінансових відносин, даний пункт проекту рішення може прийматися  як окреме рішення.

            Не задекларований відповідним чином до пленарного засідання міської ради чи засідання виконавчого комітету пункт проекту рішення, який містить конфлікт інтересів, знімається з розгляду.

 

Стаття 116.

У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

 

 

Стаття 117.

                        У випадку виникнення конфлікту інтересів у міського голови при підготовці і видачі розпоряджень, надати право підпису таких розпоряджень заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

            У разі виникнення конфлікту інтересів у міського голови при здійсненні

службових повноважень,  зокрема при  укладенні та підписанні договорів на виконання послуг та отримання товарів, інших документів з питань  фінансово– господарської діяльності,  надати право укладати та підписувати такі договори заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Стаття 118.

Форми зовнішнього контролю:

             - перевірка Уповноваженою особою змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються посадовою особою або міською радою, її виконавчим комітетом з питань, пов’язаних з предметом конфлікту інтересів;

             - участь Уповноваженої особи в роботі ради, її виконавчого комітету в статусі спостерігача без права голосу.

 

Розділ XIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 118.

Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на сесії міської ради і діє до прийняття нового регламенту радою наступного скликання. Протягом терміну повноважень міської ради VII скликання можливе внесення змін і доповнень до цього Регламенту. Зміни, доповнення затверджує сесія міської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь