31 серпня 2021 року відбулася робоча нарада міського голови Ігоря Мерени із начальницею Підгаєцької Державної податкової інспекції Ольгою Северин

  • 923

          31 серпня 2021 року  відбулася робоча нарада міського голови Ігоря Мерени із начальницею  Підгаєцької Державної податкової інспекції Ольгою Северин. Також на зустрічі були присутні заступник міського голови Надія Лучка і головний спеціаліст  фінансово-господарського відділу  Олександра  Вовк.

        Метою зустрічі стало ухвалення Верховною Радою України закону від 15 червня 2021 року, яким передбачається проведення з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року одноразового добровільного декларування доходів громадян з метою податкової амністії.

      Як роз’яснила начальниця Підгаєцької Державної податкової інспекції  Ольга СЕВЕРИН, відповідно до Податкового кодексу України об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 пункту 14.1 статті 14 Кодексу активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно:

а) валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи;

б) нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості), в т.ч. об’єкти незавершеного будівництва, які: не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать декларанту на праві власності; не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію;

в) рухоме майно, у тому числі: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми; інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);

г) частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;

ґ) цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

д) права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи;

е) інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.

            З  1 вересня 2021 року розпочинається одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів, які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

    Впродовж року українці матимуть змогу подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки й збори до 1 січня 2021 року.

Скористатися одноразовим добровільним декларуванням можуть:

фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи;
фізичні особи, які не є резидентами, але які були резидентами на дату отримання об’єктів декларування чи на дату отримання доходів, користуючись з яких були отримані об’єкти декларування.

Одноразова добровільна декларація доступна для завантаження на сайті податкової служби. Вона містить загальні відомості про платника збору, валютні цінності, об’єкти нерухомості та земельні ділянки, транспортні засоби та інше рухоме майно, паї та частки у майні юридичних осіб, корпоративні права та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, якими декларант володіє. У такій декларації не потрібно зазначати інформацію про джерела походження задекларованих активів. В кінці форми декларант має відбити загальну суму задекларованих активів та загальну суму одноразового збору, сплаченого з них.
   Збір розраховується декларантом самостійно — з вартості належних йому активів з урахуванням ставок збору, що визначені підрозділом 9-4 розділу ХХ “Перехідні положення ” Податкового кодексу (Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб).

 Так, з задекларованих активів громадянину доведеться сплатити збір:

-  5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що містяться (зареєстровані) в нашій країні;

-  9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що містяться за кордоном;

- 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.

Ознайомитися зі ставками детально можна на сайті Державної податкової служби. Також там розміщено інструкції щодо того, до яких активів не застосовуються нарахування та сплата збору.

Слід вказати, що у разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються державні гарантії та звільнення від відповідальності.
Одноразове (спеціальне) добровільне декларування буде відбуватися шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до ДПС через приватну частину е-кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація. На сайті Державної податкової служби можна знайти рекомендації щодо того, як скористатися правом одноразового добровільного декларування у разі наявності коштів у готівковій формі та як відкрити спеціальний рахунок в банку для цілей такого декларування.