Що таке патронатна сім’я? Всі «За» і «Проти»

  • 662

       У вирі швидкого темпу життя і постійного коловороту  різноманітних подій, занурившись у повсякденні турботи та проблеми, наше серце черствіє і ми перестаємо  радіти таким  простим речам як щоденному хлібу на столі,  сонячному світлу, співу пташок чи  рясному дощику. Ми часто забуваємо ділитися цією красою зі своїми  батьками, дітьми, рідними чи друзями.

      З іншої сторони, є діти - сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які в силу різних життєвих обставин  опинились у скрутному становищі, проте їхні серця повні любові та тепла, і вони щиро радіють навколишній красі.  Але ці діти, на жаль, не мають з ким поділитися своїми  враженнями від побаченого...

     На сьогоднішній день питання, пов’язане із захистом прав і свобод дітей та молоді, є дуже актуальним. Держава, у свою чергу, працює над вдосконаленням системи  соціально - правового захисту дітей різних категорій. Також першочерговим завданням держави – забезпечити відповідну альтернативу сімейної турботи або розмістити у відповідні заклади по догляду за дітьми.

     Яскравим прикладом того, що держава вдосконалює систему соціально - правового статусу дітей є прийняття 26 січня 2016 року Закону « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми», у якому вперше в українському законодавстві закріпили таку сімейну форму влаштування дітей, як патронатна сім’я.

      Таким чином, напередодні Дня усиновлення «АкцЕнти ГромАди» поспілкувались  із Ольгою Свіжінською, начальником Служби у справах дітей Підгаєцької міської ради, аби розставити АкцЕнти над  поняттям «патронатна сім’я» та з’ясувати всі  «За» і «Проти».

     Акценти Громади (далі А.Г): Пані Ольго, яка ситуація на сьогоднішній день склалася у Підгаєцькій громаді щодо влаштування статусних дітей?

     Ольга Свіжінська (далі О.С): Станом на сьогоднішній день на первинному обліку у Службі у справах  дітей перебуває 12 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування . Всі вони  охоплені сімейними формами виховання, а саме: одинадцять дітей перебуває під опікою та піклуванням, а ще одна дитина влаштована у прийомну сім’ю.  На території громади функціонує три прийомні сім‘ї, в яких виховується 6 статусних дітей.

      А.Г: Пані Ольго, скажіть, будь ласка, що означають поняття «патронат над   дитиною» та «патронатна сім’я»?

     О.С: Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

     Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом із батьками або іншими її законними представниками. 

     Патронатна сім’я, у свою чергу, -  це тимчасова форма влаштування: термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців. Коли є обставини, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя триваліший термін, орган опіки та піклування може його продовжити, однак не більше ніж до шести місяців.

     А.Г:  Чи існує така форма сімейного виховання у Підгаєцькій громаді?

     О.С: На жаль, на сьогоднішній день в нашій громаді немає жодної патронатної сім’ї, але створення такої було би вкрай важливим для вирішення ряду питань при вилучені дітей.

      А.Г: Які кроки потрібно вжити, щоб створити патронатну сім’ю ?

    О.С: Для того, щоб створити  патронатну сім’ю потрібно зробити наступні кроки:

            -  звернутися до Служби у справах дітей за місцем свого проживання;

            - подати заяву про намір стати патронатним вихователем та необхіднідокументи;

           -  пройти первинний відбір та отримати направлення на навчання;

           - пройти навчання та отримати рекомендацію про можливість надання послуги патронату;

           - укласти договір про умови запровадження патронату (створення сім’ї патронатного вихователя);

         - отримати поворотну фінансову допомогу - резервні кошти (2,5) прожиткового мінімуму на кожну дитину з розрахунку на двох дітей).

      А.Г : Пані Ольго, які саме діти можуть бути влаштовані до сім’ї патронатного виховання?

     О.С: До сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, що негативно впливають чи можуть вплинути на їх життя, здоров’я та розвиток, в тому числі:

- діти, які залишилися без батьківського піклування, в тому числі ті, які перебувають у закладі охорони здоров’я, тимчасово влаштовані в сім’ю громадян, центр соціально-психологічної реабілітації дітей або до закладу інституційного догляду та виховання дітей;

 

- діти, які перебували в інших формах сімейного виховання;

 

- малолітні/неповнолітні вагітні чи малолітні/неповнолітні породіллі з немовлям, які залишилися без батьківського піклування або перебувають у складних життєвих
обставинах;


 - діти, які перебували в інших формах сімейного виховання, діти, які залишилися без батьківського піклування, в тому числі ті, які перебувають у закладі охорони здоров’я, тимчасово влаштовані в сім’ю громадян, центр соціально - психологічної реабілітації дітей або до закладу інституційного догляду та виховання дітей;

 

      До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які виховувалися в одній сім’ї або є рідними братами та сестрами, в тому числі братами та сестрами вже попередньо влаштованих до сім’ї патронатного вихователя дітей.

 

      А.Г: Пані Ольго, чи отримує патронатний вихователь соціальну допомогу і грошове забезпечення? Якщо так, то який розмір цих виплат?

 

      О.С:  Структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, протягом десяти календарних днів з дня отримання заяви патронатного вихователя про призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення призначаються і виплачуються на період з дня влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї включно.

 

      Соціальна допомога виплачується на кожну дитину, влаштовану до сім’ї патронатного   вихователя та використовується патронатним вихователем у повному обсязі для задоволення її потреб.

      Розмір становить 2,5  прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на місяць.

       Грошове забезпечення, що включає оплату за:

 

      - надану послугу патронату  над дитиною (щомісяця не пізніше 10 числа наступного періоду);

     - надання батькам / законним представникам дитини протягом семи днів після вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя консультативної підтримки щодо її догляду, виховання та реабілітації;

 

      - надання послуги патронату над дитиною  понад три місяці;

 

     - розмір грошового становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

                 А.Г : Які зобов’язання має патронатний вихователь  перед дитиною?

                О.С: Патронатний вихователь зобов’язаний забезпечити дитині, влаштованій в його сім’ю:

        - безпеку та захист;

                    - моральний, фізичний, пізнавальний та емоційно - особистісний розвиток;

        - належний догляд відповідно до її віку та потреб розвитку;

        - змістовне довкілля і відпочинок;

        - реабілітацію та соціалізацію у спосіб, який унеможливлює застосування насилля;

                    - повноцінне та збалансоване харчування;

            А.Г : Із настанням яких умов дитина вибуває із патронатної сім’ї?

             О.С: Вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя у відбувається у  зв’язку із:

             - повернення дитини в сім’ю у разі подолання дитиною, її батьками, іншими законними    представниками складних життєвих обставин;

- її усиновлення, встановлення над неї опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю громадян  (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу ) або до малого групового будинку;

 

- досягнення дитиною повноліття або у зв’язку з набуттям повної  цивільної дієздатності у випадку, передбачених законодавством;

 

- завершенням визначеного у договорі про патронат строку перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя.

 

      А.Г: Чи відчуваєте Ви у своїй діяльності підтримку від керівництва громади?

 

      О.С: Звісно, при вирішені проблемних питань ми отримуємо всебічну підтримку зі сторони міського голови Ігоря Мерени та його заступника Ірини Мирної. Слід зазначити, що від початку створення Підгаєцької громади утворено одну прийомну сім’ю, в яку влаштовано двоє дітей та дві опікунські сім’ї, де влаштовано троє дітей .

                А.Г:  Щоб Ви, пані Ольго, хотіли  побажати людям, які прийняли у свої сім’ї дітей, напередодні Дня усиновлення?

              О.С: В першу чергу, я хотіла б подякувати їм за добре серце і за те, що наважились на такий благородний та відповідальний крок у своєму житті. Хотілося б побажати нашим прийомним батькам, опікунам та піклувальникам міцного здоров’я, терпіння, добробуту, злагоди та миру у родинах і Божої опіки.

              А.Г: «АкцЕнти ГромАди», у свою чергу, щиро дякують Ользі Свіжінській за змістовне інтерв’ю та бажають здоров’я, щастя, благополуччя  прийомним батькам, опікунам і піклувальникам, а також  їхнім діткам. Нехай Господь воздасть сторицею за їхню доброту та милосердя.

Фото без опису