Зміни, що вносяться до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 • 394

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2022 р. № 269

ЗМІНИ, що вносяться до Порядку оформлення і видачі довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 1. У пункті 2:
 1. доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“Заява про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про внутрішньо переміщену особу за наявності технічної можливості може подаватися також через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі — Портал Дія).

У період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”, внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг (далі — уповноважена особа територіальної громади / центру надання адміністративних послуг).

Уповноважена особа територіальної громади / центру надання адміністративних послуг приймає рішення та видає довідку внутрішньо переміщеній особі і реєструє заяву з формуванням електронної справи з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики для включення інформації про внутрішньо переміщену особу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

З метою обліку внутрішньо переміщених осіб орган соціального захисту населення на підставі отриманої електронної справи включає інформацію про таких осіб до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим — сімнадцятим;

 1. в абзаці десятому слова “в абзаці п’ятому” замінити словами “в абзаці дев’ятому”;
 2. доповнити пункт абзацами такого змісту:

“На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми “єПідтримка”

За рішенням Кабінету Міністрів України може встановлюватись компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися під час дії воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг.”.

 1. У пункті 3:
 1. в абзаці сьомому слова “в абзаці п’ятому” замінити словами “в абзаці дев’ятому”;
 2. в абзаці дев’ятнадцятому слова “в абзацах третьому — шостому” замінити словами “в абзацах сьомому — десятому”.
 1. В абзаці восьмому пункту 4 слова “в абзацах третьому — шостому” замінити словами “в абзацах сьомому — десятому”.
 2. У пункті 6:
 1. доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“У період дії воєнного стану в разі звернення внутрішньо переміщеної особи для отримання довідки до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг відповідна довідка видається уповноваженою особою територіальної громади / центру надання адміністративних послуг.

Електронна форма довідки може формуватися засобами Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Порталу Дія і передається в мобільний додаток Порталу Дія внутрішньо переміщеної особи за її запитом шляхом використання інформації, наявної в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та переданої до Порталу Дія з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.”.

У зв’язку з цим абзаци другий — дев’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — одинадцятим;

 1. в абзацах шостому, дев’ятому і десятому слова “абзацом шостим”, “абзаці шостому” замінити відповідно словами “абзацом восьмим”, “абзаці восьмому”;
 2. в абзаці восьмому слова “абзацами першим — шостим” замінити словами “абзацами першим — десятим”.
 1. У пункті 61:
 1. в абзаці другому слова “в абзацах другому — шостому” замінити словами “в абзацах шостому — десятому”;
 2. в абзацах шостому та п’ятнадцятому слова “в абзацах третьому — шостому” замінити словами “в абзацах сьомому — десятому”.
 1. В абзаці першому пункту 9 слова “в абзацах третьому — шостому” замінити словами “в абзацах сьомому — десятому”.
 2. У додатку до Порядку слова “Посадова особа структурного підрозділу з питань соціального захисту населення” замінити словами “Посадова особа структурного підрозділу з питань соціального захисту населення/ уповноважена особа територіальної громади / центру надання адміністративних послуг”.  

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” – Головне управління Держгеокадастру у Львівській області