Набув чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»

 • 1304

24 березня поточного року набув чинності Закон України від 15.03.2022 №2136-ІХ, який визначає особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, у період дії воєнного стану. Основне, що слід знати про цей Закон.

Роботодавцям дозволяється:

 • відтермінувати виплату заробітної плати до моменту відновлення діяльності підприємства у разі неможливості своєчасної її виплати внаслідок ведення бойових дій або інших обставин непереборної сили;
 • змінювати істотні умови праці без попереднього повідомлення про це працівників не пізніше ніж за два місяці;
 • звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його (працівника) тимчасової непрацездатності та відпустки (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) та без погодження з профспілковими органами;
 • для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, переводити працівника без його згоди на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, в тому числі у іншу місцевість (крім місцевості, на території якої тривають активні бойові дії).

Змінюються норми робочого часу та часу відпочинку:

 • нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 60 годин на тиждень (було 40 годин) та 50 годин на тиждень при скороченій тривалості робочого часу (було 24 та 36 годин);
 • тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин;
 • скасовуються будь-які обмеження щодо надурочних робіт, заборона залучення до робіт у вихідні, святкові та неробочі дні, а також скорочена тривалість робочого дня напередодні святкових та неробочих днів та у нічний час.

Змінюються права та гарантії певних категорій працівників:

 • працівникам, які залученні до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, не дозволяється розривати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у заяві, у зв’язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існуванням загрози для життя і здоров’я працівника, та може не надаватися відпустка будь-якого виду (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до 3-х років);
 • дозволяється за їх згодою залучати до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року, осіб з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота;
 • дозволяється за їх згодою залучати жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) до важких робіт і робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до підземних робіт.
 • дозволяється за їх згодою залучати працівників, які мають дітей, до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направляти у відрядження.
 • Фото без опису