До уваги орендарів водних об’єктів! Дотримуйтесь вимог законодавства щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування!

  • 1305

 

Відповідно до розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 12.02.2020 № 91/01.02-01, на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування» від 29.10.2020 № 233-IX, Підгаєцька міська рада інформує орендарів водних об’єктів, розташованих на території громади, про встановлені законодавством вимоги щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування.

Законом № 233-ІХ внесені відповідні зміни до положень Водного та Земельного кодексів України в частині забезпечення громадянам безперешкодного та безоплатного доступу зокрема до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім земель охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель, а також земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, об’єкти підвищеної небезпеки, пансіонати, об’єкти реабілітації, спорту, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори, що мають відповідні передбачені законом документи на споруди та провадження відповідної діяльності, об’єкти природно-заповідного фонду, об’єкти культурної спадщини.

Вимогами законодавства передбачено, що обмеження доступу громадян у будь-який спосіб (у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні громадян або юридичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду (частина четверта статті 60 Земельного кодексу України, частина чотирнадцять статті 88 Водного кодексу України).

Також статтю 61 Земельного кодексу України було доповнено частиною п’ятою, відповідно до положень якої у прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.

Такі огорожі або інші конструкції демонтуються їхніми власниками протягом десяти днів після одержання письмової вимоги місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. У разі невиконання такої вимоги зазначені огорожі або інші конструкції демонтуються за рішеннями місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Видатки відповідного місцевого бюджету, пов’язані з демонтажем зазначених огорож або інших конструкцій, відшкодовуються їхніми власниками.

У разі якщо неможливо встановити власника огорожі або інших конструкцій чи особу, за рішенням якої вони були встановлені, оплата робіт, пов’язаних із демонтажем, покладається на особу, у користуванні якої перебуває земельна ділянка, на якій встановлена огорожа або інші конструкції.

Звертаємо увагу, що відповідно до положень статті 47 Водного кодексу України загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на прогулянкових суднах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

Забороняється обмеження загального водокористування, у тому числі обмеження купання та плавання на прогулянкових суднах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом.

На водних об'єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду.

Водокористувач, який узяв водний об'єкт у користування на умовах оренди, зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про встановлені обмеження загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

У відповідності до вимог підпункту 14 пункту «б» частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських, селищних, міських рад надано делеговані повноваження щодо здійснення контролю за забезпеченням безперешкодного і безоплатного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів та островів для загального водокористування відповідно до закону.

Також Законом № 233-ІХ внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), статтю 60 якого доповнено частинами другою і третьою, де передбачено адміністративну відповідальність громадян та посадових осіб за обмеження у будь-який спосіб безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, крім випадків, передбачених законом, у вигляді накладення штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 грн до 6800 грн) і на посадових осіб - від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 грн до 11900 грн).

Вчинення особою протягом року після накладення адміністративного стягнення повторного правопорушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 грн до 11900 грн) і на посадових осіб - від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 11900 грн до 17000 грн).

Органом, що розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами другою та третьою статті 60 КУпАП відповідно до статті 2421 КУпАП є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2017      № 275 таким органом є Державна екологічна інспекція України. Від її імені розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища.

Враховуючи вищезазначене, Підгаєцька міська рада рекомендує орендарям водних об’єктів, що розташовані на території громади, неухильно дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування та попереджає, що у разі виявлення фактів порушень, відповідні матеріали буде скеровано до Державної екологічної інспекції України та її територіальних органів для вжиття заходів щодо притягнення до адміністративної відповідальності винних осіб.

Фото без опису