ОГОЛОШЕННЯ

  • 991

 

ОГОЛОШЕННЯ

        Підгаєцька міська рада на підставі рішення виконавчого комітету від 30 грудня 2022 року № 109 «Про оголошення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Підгайці Підгаєцької міської територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області» оголошує конкурс на  визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Підгайці Підгаєцької міської територіальної громади Тернопільської області.

 

1. Організатор конкурсу:

 

1.1. Підгаєцька міська рада Тернопільського району Тернопільської області;

1.2. Юридична адреса: 48000, вул. Шевченка, 39, м. Підгайці, Тернопільського району, Тернопільської області.

 

2. Місце і час проведення конкурсу, прізвище, посада, номер телефону особи в якої  можна ознайомитись з умовами участі в конкурсі:

 

2.1. Підгаєцька міська рада, вул. Шевченка, 39, м. Підгайці, Тернопільського району, Тернопільської області, 48000

Дата: 03.02.2023

Час: 11:00

2.2. Михайло Рудий – начальник відділу з питань транспорту, благоустрою, інфраструктури, цивільного захисту та охорони праці міської ради, моб. тел. 0674991641.

 

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 

3.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні та фізичні особи, які мають відповідну матеріальну базу для надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів, транспортні засоби які відповідають вимогам статті 35 Закону України «Про відходи».

3.2. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до вивезення твердих побутових відходів на території м. Підгайці Підгаєцької міської територіальної громади Тернопільської  області повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

3.3. Для забезпечення безперебійного надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів претендент-надавач послуг зобов’язаний мати особисту або орендовану виробничу базу. У разі відсутності особистої виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), котрі мають кваліфікованих фахівців для здійснення: регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут; охорони транспортних засобів; документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв.

3.4. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

4. Конкурсна документація перелік документів, оригінали або копії яких надаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

4.1. Балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період; 
4.2. Довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 
4.3. Документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази тощо); 
4.4. Документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання  та  перевезення  твердих,  побутових відходів за останній рік; 
4.5. Технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду; 
4.6. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів:  тип,    вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів,  реєстраційний номер, найменування організації,  якій  належать  спеціально   обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації; 
4.7. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття 

спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та 

технічного обслуговування; 
4.8. Довідки про проходження водіями медичного огляду; 
4.9. Документа, що містить відомості про досвід роботи з надання 

послуг з вивезення побутових відходів; 
4.10. Інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу 

і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення  побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості. 

5. Вимоги до конкурсних пропозицій.

 

5.1. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою;

5.2. Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій;

5.3. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією;

5.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію;

5.5. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція;

5.6. Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Так повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник;

6.6. Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

Фото без опису