Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

  • 38

Фото без опису

Міністерство юстиції України  · 

Коли варто звертатися до Уповноваженого з прав людини❓

⚖ Відповідно до статті 101 Конституції України парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

❗Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 55 Конституції України).

ℹ Відповідно до закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» особа може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якщо її права та свободи порушено органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами, а також юридичними та фізичними особами.

⚠ Уповноважений має право:

⏺ вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина;

⏺ звертатися до Конституційного Суду України з конституційним поданням;

⏺ перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами;

⏺ відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування місця несвободи;

⏺ запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;

⏺ звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);

⏺ направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів.

❗Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, посадові та службові особи, до яких звернувся Уповноважений, зобов'язані співпрацювати з ним і подавати йому необхідну допомогу.

⚠ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО

⏺ Особисті права і свободи

⏺ Громадянські та політичні права

⏺ Права дитини

⏺ Економічні, соціальні та культурні права

⏺ Права цивільних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України

⏺ Права військовослужбовців, поліцейських, пенсіонерів з числа осіб, звільнених з військової служби, ветеранів та членів їх сімей

⏺ Право людини не бути підданою катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню

⏺ Міжнародне співробітництво

Офіс Омбудсмана України Дмитро Лубінець

#правалюдини