ОГОЛОШЕННЯ!

  • 99

ОГОЛОШЕННЯ

        Підгаєцька міська рада керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про управління відходами», постановою Кабінету Міністрів України  від 25.08.2023р. № 918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів», оголошує конкурс на  визначення оператора із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Підгайці Підгаєцької міської територіальної громади Тернопільської області.

 

1. Організатор конкурсу:

 

1.1. Підгаєцька міська рада Тернопільського району Тернопільської області;

1.2. Юридична адреса: 48000, вул. Шевченка, 39, м. Підгайці, Тернопільського району, Тернопільської області.

 

2. Місце і час проведення конкурсу, прізвище, посада, номер телефону особи в якої  можна ознайомитись з умовами участі в конкурсі:

 

2.1. Підгаєцька міська рада, вул. Шевченка, 39, м. Підгайці, Тернопільського району, Тернопільської області, 48000

Дата: 19.02.2024

Час: 11:00

2.2. Михайло Рудий – начальник відділу з питань транспорту, благоустрою, інфраструктури, цивільного захисту та охорони праці міської ради, моб. тел. 0674991641.

 

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

 

3.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні та фізичні особи, які мають відповідну матеріальну базу для надання послуг на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів.

3.2. Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до збирання та перевезення побутових відходів на території м. Підгайці Підгаєцької міської територіальної громади Тернопільської  області повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

3.3. Для здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів претендент-надавач послуг зобов’язаний мати особисту або орендовану виробничу базу. У разі відсутності особистої виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), котрі мають кваліфікованих фахівців для здійснення: регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут; охорони транспортних засобів; документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв.

3.4. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

4. Конкурсна документація:

перелік документів, оригінали або копії яких надаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

4.1. Балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період; 
4.2. Довідки відповідних  органів  державної  податкової  служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; 
4.3. Документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних  засобів,  які  перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази тощо); 
4.4. Документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання  та  перевезення  твердих,  побутових відходів за останній рік; 
4.5. Технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду; 
4.6. Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів:  тип,    вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів,  реєстраційний номер, найменування організації,  якій  належать  спеціально   обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації; 
4.7. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття 

спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та 

технічного обслуговування; 
4.8. Довідки про проходження водіями медичного огляду; 
4.9. Документа, що містить відомості про досвід роботи з надання 

послуг з вивезення побутових відходів; 
4.10. Інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу 

і  містять  відомості  про  його  здатність  надавати  послуги   з вивезення  побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості. 

5. Подання заяви та конкурсних пропозицій

 

5.1. Для участі у конкурсі учасники подають заяву, яка повинна містити таку інформацію:

номер та назву об’єкта конкурсу;

найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);

місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція, яка включає:

перелік документів, передбачений конкурсною документацією;

запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку.

5.2. Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем.

5.3. Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

5.4. Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу протягом одного робочого дня з дати їх отримання в журналі обліку конкурсних пропозицій.

5.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій шляхом подання організатору відповідної заяви у письмовій чи електронній формі.

У разі відкликання конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву у довільній формі організатору конкурсу у письмовій чи електронній формі. Інформація про її отримання організатором конкурсу зазначається в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику на його адресу електронної пошти.

У разі внесення змін (доповнення) до раніше поданої конкурсної пропозиції учасник конкурсу подає заяву про намір внесення змін і надсилає оновлену конкурсну пропозицію, яка реєструється організатором конкурсу в журналі обліку протягом одного робочого дня після її отримання, про що повідомляється учаснику конкурсу на його адресу електронної пошти.

стратегія поводження з відходами Archives - ЕКОПРОСТІР